Rss

Archives for : Mappestruktur

Mappestruktur i Windows

Det er flere grunner til at du bør ha en ryddig og god mappestruktur på datamaskinen din.
Den viktigste er kanskje at du sparer deg for mye tid når du skal lete fram filene og dokumentene dine.
Å ha en god mappestruktur gjør allikevel ikke at PC-en din går raskere, så det hjelper ikke å rydde opp i dokumentene dine om PC-en går tregt.

mappestruktur

Dårlig mappestruktur

Noen tegn på at filene på datamaskinen din er dårlig organisert kan være at:

 • Skrivebordet er fullt av ikoner og mapper.
 • «Mine dokumenter»-mappen inneholder hundrevis av dokumenter og filer, inkludert musikk- og bildefiler.
 • Du må bruke søkefunksjonen hver gang du skal finne igjen et dokument.

Organiser filene i mapper og undermapper

Om du organiserer filene dine i undermapper blir det enklere å se hvor de befinner seg. F.eks. slik:

Mine dokumenter → IKT → Drift og vedlikehold → Maskinvare

Her plasserer du alle dokumentene som omhandler maskinvare i faget Drift og vedlikehold.
Pass på at du sorterer alle mappene alfabetisk, så du enklere kan lete de fram.
Høyreklikk og velg «Sorter etter» og kryss av for navn.

For å opprette ny mappe kan du høyreklikke hvor som helst i mappen du befinner deg i og deretter velge Ny → Mappe.

Høyreklikkmenyer

Både mappe- og filnavn må være selvforklarende

«Dok1.docx» sier deg ikke noe om hva filen inneholder.
Om filen derimot heter «oppgaver_maskinvare.docx» er det enklere å se hva innholdet i dokumentet er.

Få bedre oversikt med mappestruktur

Uten navn1

Det er lettere å holde orden på PCen hvis du har en god mappestruktur.En ryddig mappestruktur kan spare deg for mye tid og frustrasjon.

Uten navn
1. Åpne Papirkurven,- du får da en oversikt over alle sletta filer som du ikke har tømt fra Papirkurven
2. Klikk på aktuell fil
3. Velg angre sletting
Uten navn3

 

For å motvirke rot i mappene dine er det lurt å organisere filene dine i mapper og undermapper.Viktig med gode mappenavn å filnavn.

Dårlige filnavn:

 • bilde.bmp

 • dokument.doc

 • fil1.txt

 • fil2.txt

GODE filnavn:

 • blomst_blåveis.bmp

 • brev_til_kjell_2005.doc

 • huskeliste_uke42.txt

 • huskeliste_uke43.txt